Liturgia Domestica overleg

Notulen van bestuurlijk overleg met Indrik en NHBM over LD aangelegenheden.

Attachments

File
Bestuurlijk overleg NHBM