Artistieke leiding

Bjerjozka prijst zich gelukkig met zijn Russische dirigent Sergé Latychev  
Vanuit zijn opleiding en achtergrond, rijke ervaringen en vakkundigheid leert hij ons veel en inspireert ons steeds weer een stapje verder te gaan in onze ontwikkeling.